„ A gyermek fejlődése szempontjából
döntő fontosságú, hogy érezze:
nemcsak szeretik, hanem
olyannak szeretik, amilyen.”
/Hermann Alice/
                                                  

                              

Óvodánkat 1954-ben alapították elődeink, és épület azóta több alkalommal megújult.
1993 óta egy környezetbe illő, korszerű, minden igényt kielégítő épülettel büszkélkedhetünk, amelyben hangulatos és jól felszerelt csoportszobák, tornaszoba biztosítja a gyermekek fejlődését.Az épületet tágas, parkosított udvar övezi, mely természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt. Az árnyat adó fák és a virágok, kedvező színteret biztosítanak a gyermekek játékához, mozgásához, ismereteik gazdagításához, esztétikai érzékük formálásához.
Óvodánk 1993- ban még 5 csoportos volt, de 2011. szeptember 1-én a gyermekek birtokba vehettek egy új óvodai csoportszobát a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel, logopédiai-sószobát, megújult a tálaló konyha, raktárhelyiségek, a dolgozók öltözője.
Emellett a régi óvoda épületének felújítására is sor került. Szeptember 1-jével egy új intézményegységet alakítottak ki, az Egységes Óvoda – Bölcsődét, melyben az óvodás gyermekek mellett 5 fő bölcsődés korú kisgyermek nevelését – gondozását tudtuk vállalni a törvényi előírások szerint.Jelenleg 6 óvodai csoport és 1 bölcsődei csoport működik az intézményünkben.

Bölcsődénk 20 hetes kortól várjuk a kisgyermeket.
Óvodai Csoportjaink részben osztott és vegyes életkorú csoportok. A gyermekeket szakmailag jól felkészült, nagy gyakorlattal rendelkező, folyamatos továbbképzésben résztvevő óvónők nevelik, munkájukat szakképzett dajkák segítik.

Részben osztott csoportjaink

Mazsola csoport                                                                       Lila csoport:
Óvodapedagógusok: Nagyné Gadavics Szabina                         Óvodapedagógusok: Nagyné Gadavics Szabina
Dancs- Baráth Eszter                                                                       Lehel Ágnes
Dajka néni: Baranyainé Szanyi Eszter                                    Dajka néni: Bódiné Nemes Judit

Napraforgó csoport:                                                               Pillangó csoport

Óvodapedagógusok:Szabó Dóra                      Óvodapedagógusok: Gángóné Pogátsa Zsanett
Nagyné Tóth Júlia                                               Orosz- Mákos Henriett/ Sipőcz Rita
Dajka néni: Kondora Zsuzsanna                                                Dajka néni: Horváth Fábián Anita

Vegyes életkorú csoportok

Kukori csoport                                                                         Katica csoport
Óvodapedagógusok: Németh Ernőné                                          Óvodapedagógusok: Cser Veronika
Némethné Ódor Anita                                                                  Horváth Nikolett
Dajka néni: Horváth Sándorné / Nika Róbertné                                             Dajka néni: Szabóné Kósik Anita

Bölcsődei csoportunk

Méhecske  csoport:

Óvodapedagógusok: Mettler Dóra /Aranyi Edina
Fülöp- Czethoffer Dóra
Dajka néni: Horváthné Prófusz Renáta

 

Intézményünk nyitva tartása:Hétfőtől péntekig 6.30 – 17 óráig tart nyitva.
Háromszori étkezést biztosítunk az óvodás korú, négyszeri étkezést a bölcsődés korú gyermekeknek.
A reggeli és az uzsonna itt készül, az ebédet az általános iskola főzőkonyhájáról szállítják.
Főállásban foglalkozik a gyermekekkel logopédus – gyógypedagógus.
Naponta javítja a beszédhibákat és fejleszti a részképesség zavarokkal küzdő gyermekeket, a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében foglaltak szerint.
Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, a szülőkkel szoros együttműködésben.
Nevelőmunkánk alapja a gyermekek testi – lelki szükségleteinek kielégítése:

  • az egészséges életmód kialakítása,
  • az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
  • az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

Célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat óvodánkban és életkori-, egyéni képességeik, fejlődési ütemük szerint fejlődjenek.
Hagyományainkkal, ünnepeinkkel  igyekszünk színesebbé tenni óvodásaink életét.
HACCP rendszert működtetünk.

Megszakítás