Logopédia

 

A  Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézményben a logopédiai és gyógypedagógiai feladatokat intézményünk logopédusa: Farkasné Búzás Tünde látja el. Végzettsége szerint óvodapedagógus, gyógypedagógus-logopédus tanár. A pécsi egyetem Művészeti karán művészetterapeuta képzésen is részt vett. Bükön élek, fiammal. 

Feladataim:

– az ellátási körzetbe tartozó gyermekek/tanulók beszéd- és nyelvi fejlettségének

és állapotának szűrése;

– a beavatkozást igénylő gyermekek/tanulók logopédiai vizsgálata;

– szükség esetén a gyermek/tanuló további vizsgálatainak megszervezése;

– logopédiai vizsgálati vélemény készítése;

– a kapott és saját vizsgálati eredmények alapján a gyermek logopédiai ellátásának

megtervezése, szükség esetén a gyermek/tanuló egyéni fejlesztési

tervének elkészítése;

– a gyermekek/tanulók rendszeres fejlesztése;

– a beavatkozási hipotézis helyességének és hatékonyságnak ciklizált

vizsgálata;

– a gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása;

– a fejlesztő beavatkozás dokumentálása;

– kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, a gyermeket fogadó/

kezelő más szakemberekkel.

  • A 45 perces foglalkozási időket a logopédus a gyermekek/tanulók beszédproblémájának függvényében bontja;

A beszédhibából adódó személyiségfejlődési zavarok prevenciója, ill. a már manifesztálódott tünetek leküzdése

Vizsgálati anyagok: „Szól-e?” logopédiai vizsgálóeljárás,

                                 GMP-beszédértés és észlelés vizsgálata

                                  Rajzvizsgálatok

SNI  gyermekek szakvéleményeinek áttekintése, ellátásuk megszervezése, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása.Az SNI gyermekek fejlesztése komplex gyógypedagógiai terápiával zajlik. Ezen belül kiemelt a mozgás-és beszédfejlesztés illetve, amit feladatként a Szakértői Bizottság előír.

Szoros kapcsolatot tartok az óvodapedagógusokkal, a kőszegi Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusaival, lehetőség szerint a szülőkkel. Törekszem arra, hogy a gyerekek szeressék a logopédiát, ne féljenek a terápiától (tőlem), szívesen jöjjenek.

Megszakítás